istanbul escort

ELEKTRİKLİ ASANSÖRLER

ELEKTRİKLİ ASANSÖRLER

Category : Genel

Makina dairesindeki tahrik motorunun kumanda panosundan aldığı komut vasıtasıyla harekete geçip, kabini istenilen yöne hareket ettirmesi yoluyla çalışır. Kabin karşı ağırlıkla müşterek çalışır. Aralarındaki çelik halatın tahrik kasnağı ile sürtünmesinden kaynaklanan bir hareket vasıtasıyla yukarı aşağı hareket ederler. Kabin ve karşı ağırlık birbirleri ile yaklaşık eşit ağırlıktadırlar. Bu sebeple enerjiden tasarruf edilmiş olmaktadır. Bu tür tahrik sistemlerine Sürtünmeli tahrik kasnaklı asansörler denir. Ayrıca Halat veya zincirin tahrik kasnağı üzerine sarılması ile çalışan asansörlerde mevcuttur. Bu şekilde çalışan asansörlere de tamburlu asansörler denir. Asansörün kuyusuna,sınıfına ve uygulama alanına bağlı olarak palangalı/palangasız olarak her türlü yapıda kullanılabilirler.


Mesajınız

Kabinler İçin İletişime Geçiniz

Motorlar İçin İletişime Geçiniz

Panolar İçin İletişime Geçiniz